Bel voor meer informatie naar T: 06 33935753 of mail naar info@bijmans-plaagdierbeheersing.nl

Vogels verjagen?

Grote groepen duiven, meeuwen, ganzen, spreeuwen of kraaien zorgen voor overlast.

Vogels

Vogels zijn leuk en gezellig in de tuin, maar ook vogels kunnen een plaag vormen. Ze kunnen overlast geven door hun overtallige aanwezigheid, maar meer nog door de ziektekiemen die ze verspreiden door hun uitwerpselen, de infecties die een mogelijk gevolg zijn en de parasieten die ze kunnen verspreiden. Ook kunnen vogels flinke schade toebrengen aan de landbouw door bijvoorbeeld het ingezaaide gewas (de zaadjes) op te pikken of zich tegoed te doen aan het volwassen fruit. Hier onder meer informatie over duiven, meeuwen, ganzen, spreeuwen en kraaien.

Overzicht vogels

Klik op een van de onderstaande vogels voor meer informatie.

– Duiven

– Meeuwen

– Ganzen

– Spreeuwen

– Kraaien

Duiven

De duif is een vogel die in ons land de meeste overlast veroorzaakt en de overlast kan in verschillende vormen plaatsvinden. Wist u dat één duif per jaar gemiddeld 14 kg poep produceert? En deze poep kan ernstige ziektes overbrengen omdat duivenpoep salpeterzuur bevat. Het tast het op langere termijn stucwerk, hout, verf, zandsteen en ander materiaal van huizen en gebouwen maar ook monumenten en kunstwerken aan waar de duiven op uitrusten. Daarnaast dragen duiven allerlei parasieten bij zich en hun nesten zijn een goed thuis voor motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen.

De duif zorgt het hele jaar door voor nageslacht en ook verdwaalde postduiven sluiten zich bij groepen duiven aan. Hierdoor groeien populaties enorm snel en neemt overlast snel toe.

Meeuwen verjagen

Meeuwen

Een zwerm meeuwen in de lucht kan er mooi uitzien en net zoals de wind en de golven hoort ook het gekrijs van de meeuwen bij de sfeer van de kust. Maar tijdens het broedseizoen en vooral op het ogenblik dat de jongen uitvliegen, kan het gekrijs storend worden. Dan gedragen de oudervogels zich van ’s ochtends vroeg heel luidruchtig en agressief om hun kroost te beschermen. Eind augustus zwermen zowel de jonge als de oude meeuwen uit en is de lawaaioverlast voorbij.

Een andere vorm van overlast is het zoeken naar voedsel bij onze woningen. Meeuwen zijn relatief grote vogels, met een brutale blik. Om een hapje mee te pikken, durven ze zich best vrijpostig te gedragen. Hun vlucht heeft dan soms de schijn van een aanval. De meeuwen pikken voor voedsel ook nogal eens de plastic vuilniszakken kapot of halen de open vuilnisbakken leeg. Het vervuilde straatbeeld roept ergernis op, net als de meeuwenpoep, de uitwerpselen van meeuwen bevuilen daken, auto’s, trottoirs en… mensen.

Ganzen

Ganzen zijn in principe niet gevaarlijk maar kunnen wel degelijk overlast veroorzaken. Woont u in een wijk met veel groen of bij een park, dan is de kans is groot dat u ganzen kunt aantreffen. Als ganzen vaak gevoerd worden zullen ze mensen associëren met voedsel en kunnen ze komen bedelen. De brutaalste ganzen kunnen zelfs aan vingers of kleren trekken. Ganzen worden echt agressief als ze denken dat hun nest of jongen bedreigd worden. Dit is meestal in de maand juni op een hoogtepunt omdat dan de jongen zijn uitgekomen en de oudere ganzen in de rui zijn. Ze kunnen dan een maand niet vliegen en leven wekenlang op de grond en bij het water.

De ganzenpoep is groen van kleur (door het gras dat ze eten) en omdat ganzen overdag iedere vijf minuten en ‘s nachts ieder kwartier poepen, kan een grote groep hierdoor heel snel paden gevaarlijk glad maken, gras vervuilen en bij heftige regenval komt het in het water waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat.

Boeren kunnen behoorlijk wat problemen ondervinden van grote groepen ganzen op hun weiland. Door hun geweldige eetlust vreten ze de weiden kaal waardoor de boer weken achterstand op loopt met het voedsel voor zijn koeien. Tenslotte kunnen zomaar overstekende ganzen de verkeersveiligheid in gevaar brengen en kunnen ze in de bewoonde gebieden ook voor aardig wat geluidoverlast zorgen.

Ganzen verjagen
Spreeuwen verjagen

Spreeuwen

Spreeuwen zijn sociale vogels die zich tijdens de avondschemering in grote aantallen verzamelen op vaste slaapplaatsen. Een dergelijke ‘spreeuwenroest’ kan uit duizenden vogels bestaan en veel overlast voor de omwonenden veroorzaken. Het geluid dat duizenden vogels voortbrengen kan voor enorme geluidoverlast zorgen. Spreeuwen voeden zich met insecten en hun larven die ze meestal vinden op de graslanden. De spreeuw is de kwajongen onder de vogels: erg beweeglijk, brutaal en agressief. De spreeuw verjaagt zonder problemen andere vogels van een voerplaats.

Spreeuwen zijn middelgrote vogels die zich in natuurlijke holtes in bomen, maar ook in nestkasten en holtes in gebouwen nestelen. In het najaar komen vanuit Noord- en Midden-Europa veel spreeuwen naar Nederland. Deze synchroon zwenkende zwermen vormen een spectaculair schouwspel. Tenslotte vervuilen groepen spreeuwen de gebouwen met hun uitwerpselen.

Kraaien

Kraaien zijn slimme en nieuwsgierige vogels en komen vaak in de buurt van mensen. Zij zijn groter dan kauwen en hebben meestal een groenige glans over hun zwarte veren. Kraaien hebben een slechte reputatie als jagers op kleine vogeltjes en nestenuithalers en werden om die reden in het verleden vaak genadeloos vervolgd. Het zijn intelligente vogels die zich makkelijk aanpassen aan verschillende diëten. Ze eten onder meer wormen, insecten, fruit, zaden, keukenafval, eieren en jonge vogels. De kraai, kauw en roek zijn een groeiend probleem. Omdat deze vogels cultuurvolgers zijn, passen ze zich makkelijk aan onze levensstijl aan. Door de almaar groeiende populaties zoeken de kraaiachtigen naast de (kerk)torens en kleinschalige natuurelementen ook andere leefgebieden dichtbij de mens op.

Kauwen en kraaien zorgen meer en meer voor overlast. Vooral op plaatsen waar afval wordt verwerkt en/of opgeslagen is dit het geval, maar ook binnen woonwijken en op gebouwen. Naast de ernstige vervuiling die de kraaiachtigen veroorzaken, verspreiden ze diverse parasieten zoals vlooien en teken (ook in woningen en gebouwen) en bevat hun nestmateriaal vaak veel houtwormkevers. Dit alles, tezamen met de welbekende geluidsoverlast, maakt deze vogelsoort tot een steeds minder geliefd dier. Als ‘cultuurvolger’ zijn kraaiachtigen in staat dichtbij de mens te leven en zich snel aan te passen.